Het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en Lymph&Co gaan fuseren

Het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en Lymph&Co fuseren en gaan verder onder de naam Lymph&Co. Bernhard van Oranje: “De missie en doelstellingen van het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en Lymph&Co liggen zo dicht bij elkaar dat het samengaan een logische stap is.” Het doel van Lymph&Co is het werven van gelden ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van lymfklierkanker, de genezing en het herstel daarvan, alles in de ruimste zin des woords. Met de fusie is Lymph&Co het grootste fonds in Nederland waarbij deze vorm van kanker centraal staat en komt er ruim 2,6 miljoen euro extra ter beschikbaar voor financiering van onderzoek naar lymfklierkanker.

Voor meer informatie en aanvragen bezoek www.lymph-co.com.
Het persbericht kunt u hier lezen.

Van Vlissingen Lymfoomfonds

Het van Vlissingen Lymfoomfonds werd in de jaren tachtig opgericht door wijlen Paul Fentener van Vlissingen , een ondernemer in hart en nieren, zelf genezen van lymfklierkanker. Het doel van het Fonds is het financieel ondersteunen van initiatieven welke onderzoek en behandeling van lymfklierkanker bevorderen. Tevens nemen projekten met een meer maatschappelijk karakter welke  direkt ten goede komen aan de patient en zijn omgeving een belangrijke plaats in. 

Niet alleen landelijke projekten kwamen  de afgelopen jaren tot bloei maar ook internationale samenwerkingsverbanden tussen lymfklierkanker experts in Nederland, andere Europese en ook Amerikaanse / Canadese artsen en onderzoekers werden opgericht. Braakliggend terrein werd zo succesvol opgepakt.

De filosofie van het Fonds – ingegeven door haar grondlegger – is om een startsubsidie te verlenen waarna het aan de deelnemers zelf is om een structurele geldstroom voor continuering van het werk op gang te brengen. Dat deze formule werkt moge blijken uit de verschillende programma’s welke onder auspicien van het Fonds operationeel zijn zoals in detail elders op de website te lezen is.
U – als bezoeker van onze website -  bent te allen tijde welkom voor nadere informatie.

Projecten

Jeroen Terlingen heeft verschillende films gemaakt over de late effecten van lymfklierkanker. Klik op deze link om de films te bekijken: Films late effecten
Van oudsher richtte het van Vlissingen Lymfoomfonds zich op een bescheiden schaal op ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek binnen Nederland. Zo werden korte buitenlandse stages,...
Vanuit de alom gevoelde behoefte om nieuwe medicijnen tegen Hodgkin – en non-Hodgkin Lymfoom (en chronische lymfatische leukemie) voor patienten in  Nederland snel beschikbaar te maken  ...